Vodní prvky v Menší růžové zahradě v areálu PKOJF

Výstaviště, Bubeneč, Praha 7

V roce 1958 proběhla v Bruselu světová výstava Expo 58. Tamní československý pavilon, který vznikl podle návrhu architektů F. Cubra, J. Hrubého a Z. Pokorného, byl po skončení výstavy v roce 1959, přenesen do pražského Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (Výstaviště). V rámci toho bylo okolí přesunutého pavilonu upraveno. Na západní straně stavby vznikla tzv. "Menší růžová zahrada" (nebo také jen "Růžová zahrada"). Jednalo se o malý park, zdobený velkým množstvím uměleckých děl od řady tehdejších československých umělců. Zahrada byla mezi květníky a sochy doplněna i o vodní prvky. Nacházelo se jich tam celkem sedm.

Zpravidla se jednalo o pravidelné trojúhelníkové a čtyřúhelníkové betonové nádržky. Všechny byly doplněny různými uměleckými díly.

Mezi nejvýraznější patřila dvojice keramických fontán od keramiků Pravoslava a Jindřišky Radových. Jednu z fontán doplňovala abstraktní plastika s otvorem a 6 trysky (barevná keramika na betonovém základu. Druhou fontánu tvořil svazek barevných keramických kuliček, připomínající květenství.

Další zdokumentovanou fontánou byla mělká nádržka s plastikou "Ryby", vytvořenou z barevně glazované šamotové hlíny a umístěnou na železné konstrukci. Autorkami této plastiky byly keramičky Lydie Hladíková, Děvana Mírová a Marie Rychlíková.

Jednou z dalších fontán byla malá trojúhelníková nádržka s kovovou geometrickou plastikou od zatím neidentifikovaného autora.

Podobu zbylých třech fontán se nám bohužel nepodařilo dohledat, nicméně jejich přibližná podoba zřejmě odpovídala dohledaným fontánám.

Celá Růžová zahrada zanikla v polovině 80. let, kdy zde proběhla další úprava. Při ní však vznikla nová fontána.

(barevné fotografie pocházejí z archivu pozůstalosti manželů Radových. Za jejich laskavé poskytnutí děkuji dceři Šárce Radové. Za zprostředkování patří dík Ondřeji Surovému)