O projektu

Původní vzhled webu v roce 2005
Původní vzhled webu v roce 2005
Vzhled webu v letech 2006-2016
Vzhled webu v letech 2006-2016

Stránky o pražských kašnách a fontánách byly spuštěny v roce 2005 na adrese www.prazskekasny.net. Původně mělo jít o stručný přehled nejznámějších fontán, zaměřený hlavně na fotografickou dokumentaci. Inspirací mi byla publikace Antonína Ederera a Jana Uxy, která vyšla o rok dříve. V době spuštění mých stránek existovala ještě stránka Pražské informační služby, která mapovala také nejznámější fontány, ale pouze textově. 

V roce 2006 jsem spolupracoval s Odborem památkové péče MHMP. Díky tomu se mi podařilo se dostat do interiérů Pražského hradu, Obecního domu a většiny velvyslanectví v Praze, kde jsem mohl fotograficky zdokumentovat jinak nepřístupné fontány. 

V roce 2008 bylo na webu evidováno přes 600 zdokumentovaných kašen, fontán, pítek, jezírek, historických pump a studánek.  Z důvodu velmi širokého záběru, jsem byl nucen postupem času zúžit výběr pouze na kašny a fontány, resp. na umělecky ztvárněná pítka. Proto již na webu nenajdete většinu typizovaných pítek nebo studánky (které mají vlastní stránky). 


V roce 2016 se web přesunul na novou adresu www.prazskekasny.cz  a zároveň se změnil i vzhled webu. 

Co na webu (ne)najdete:


Na začátku projektu stránky zahrnovaly poměrně široké spektrum vodních prvků, od kašen a fontán po jezírka, pítka, studny a studánky. Velkou část také tvořily vodní prvky v soukromých objektech. Postupem času jsem takto obsáhlou část musel zredukovat, protože záběr byl neúnosný.  Aktuálně se snažím evidovat pouze kašny a fontány ve veřejném prostoru, případně ve veřejně přístupných objektech. Stejně tak jsem ze stránek zcela vyřadil studánky, pumpy a většinu jezírek a pítek.  Ponechal jsem pouze ta, která jsou umělecky nebo technicky zajímavá.

Historie kašen a fontán:

V průběhu existence projektu jsem čím dál častěji začal nacházet zmínky a fotografie dnes již neexistujících kašen a fontán. Stejně tak začaly občas mizet i některé fontány, které jsem ještě stihl zachytit na počátku svého pátrání. Z toho postupně vznikla myšlenka na jakousi "archeologii" vodních prvků v Praze.  Snažím se dohledávat a dokumentovat již neexistující kašny a fontány. Jsou umístěny v sekci "ZANIKLÉ FONTÁNY". Podmínkou umístění na stránky je alespoň jedna dochovaná archivní fotografie. 

Pokud vlastníte dobovou fotografii ať už zaniklé, nebo i dodnes existující kašny či fontány, ozvěte se nám prosím.

Členění webu:

Ihned na začátku vznikl problém, podle čeho fontány řadit, aby byl restřík pokud možno přehledný a dalo se v něm dobře orientovat. Bohužel členění Prahy je velmi komplikované (jak můžete zjistit zde ) a málo kdo si pamatuje, kam sahá např. Praha 8 nebo 10. Proto jsem se rozhodl použít řazení podle katastrálních území, tak jako tomu bylo i v publikaci Pražské kašny a fontány. I když ani toto stále není ideální, přeci jen je větší šance, že návštěvník najde co hledá.