Pražské kašny a fontány

Vítejte na stránkách věnovaným pražským kašnám a fontánám. Cílem webu je fotograficky zdokumentovat existující, ale i zaniklé okrasné vodní prvky v Praze.  

V Praze existuje více než 700 kašen a fontán. Stav některých z nich se v průběhu času mění, vznikají nové a ruší se staré. Z toho důvodu není v našich silách mít vždy u všech prvků aktuální informace. Oceníme proto každou informaci, která povede ke zlepšení těchto stránek. Děkujeme.


Není-li v textu uvedeno jinak, byla použita literatura:

  1. Ederer, Antonín - Uxa, Jan; Pražské kašny a fontány. Ederer, Antonín - Uxa, Jan. Praha : Libri, 2004. 546 s., fot. ISBN:80-7277-234-1 
  2. kolektiv autorů; Pražské kašny, fontány a okrasné vodní plochy. Praha : Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1981, 81 s.
  3. kolektiv autorů; Spolupráce výtvarníka s architektem: přehled prací za rok 1974-1990. Praha: Dílo (1974-1990)