Vítejte na stránkách věnovaným pražským kašnám a fontánám. Cílem webu je fotograficky zdokumentovat existující i případné zaniklé okrasné vodní prvky v Praze.  

V Praze existuje více než 600 kašen a fontán. Stav některých z nich se v průběhu času mění, vznikají nové a ruší se staré. Z toho důvodu není v mých silách mít vždy u všech prvků aktuální informace. Ocením proto každou informaci, která povede ke zlepšení těchto stránek. Děkuji.


Pozvánka na komentovanou vycházku po kašnách Prahy 5, konanou v rámci Dnů Prahy 5. 

DATUM: 20. května 2018
ČAS:       15:00
Délka cca 2 hodiny


V rámci akce Dny Prahy 5 proběhne opět komentovaná vycházka po kašnách a fontánách této městské části. Podobná již proběhla před třemi lety a proto budete mít srovnání, co se za uplynulou dobu změnilo. Sraz bude na Petříně u Růžového sadu, tam kde je vyhlídka na zahradu Květnice (viz. odkaz na Mapy.cz)


Není-li v textu uvedeno jinak, byla použita literatura:

  1. Ederer, Antonín - Uxa, Jan; Pražské kašny a fontány. Ederer, Antonín - Uxa, Jan. Praha : Libri, 2004. 546 s., fot. ISBN:80-7277-234-1 
  2. kolektiv autorů; Pražské kašny, fontány a okrasné vodní plochy. Praha : Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1981, 81 s.
  3. kolektiv autorů; Spolupráce výtvarníka s architektem: přehled prací za rok 1974-1990. Praha: Dílo (1974-1990)