Vodotrysk na terase bývalých lázní - zrušeno

V Lázních 42/3, Malá Chuchle, Praha 5

Vydatný Mariánský pramen až do roku 1984 zásoboval Malou Chuchli pitnou vodou. Zachycen byl v roce 1760 v lese nad obcí a nad ním byla vystavěna kaplička Panny Marie. Na přelomu 18. a 19. století tu vznikly lázně. Dr. Jan Antonín Josef Scrínci v roce 1760 označil vodu z místního pramene za výjimečně léčivou a dr. Fuchs zde nechal vystavět lázeňskou budovu. O rozvoj lázní se zasloužil také Theodor Schönfeld, po kterém byly později lázně pojmenovány (Theodorovy lázně). Vodu z pramene si prý nechala vozit také Marie Terezie. Lázně zanikly na konci 19. století, kdy byla zpochybněna léčivost vody.

V zahradě bývalého lázeňského hostince (ve kterém dnes sídlí Pedagogická fakulta ČZU) se nacházela fontána. Skládala se z kruhové mísy stojící na válcové noze z umělého kamene. Ve středu mísy se nacházel vodotrysk. Fontána se na místě nacházela prokazatelně ještě v roce 1980 (což je skoro 80 let po zániku lázní), protože publikace Pražské kašny, fontány a okrasné vodní plochy zmiňují tuto fontánu, už ale jako torzo. Podle této publikace se měl nacházet vodotrysk ještě na náměstíčku před budovou lázní, ale nedochoval se k němu žádný jiný materiál.