Vodotrysk na terase bývalých lázní - zrušeno

V Lázních 42/3, Malá Chuchle, Praha 5

Vydatný Mariánský pramen až do roku 1984 zásoboval Malou Chuchli pitnou vodou. Zachycen byl v roce 1760 v lese nad obcí a nad ním byla vystavěna kaplička Panny Marie. Na přelomu 18. a 19. století tu vznikly lázně. Dr. Jan Antonín Josef Scrínci v roce 1760 označil vodu z místního pramene za vyjímečně léčivou a dr. Fuchs zde nechal vystavět lázeňskou budovu. O rozvoj lázní se zasloužil také Theodor Schönfeld, po kterém byly později lázně pojmenovány (Theodorovy lázně). Vodu z pramene si prý nechala vozit také Marie Terezie. Lázně zanikly na konci 19. století, kdy byla zpochybněna léčivost vody.

Areál lázní se skládá z několika budov: Bývalá myslivna čp. 43 - Klasicistní objekt s nápisem VILA MARIA, ve kterém jeden čas bydlel i Jaroslav Vrchlický - Nejstarším objektem souboru je pozdně barokní dům čp. 45 se soškou Panny Marie v průčelí. - Bývalý lázeňský hostinec čp. 42 s kolonádou a dřevěným zahradním pavilonem - Klasicistní dům čp. 44 - Dům čp. 4.

A právě v zahradě bývalého hostince (ve kterém dnes sídlí Pedagogická fakulta ČZU) se pro osvěžení vzduchu nacházela fontána. Skládala se z kruhové mísy stojící na válcové noze z umělého kamene. Ve středu mísy se nacházel vodotrysk. Fontána se na místě nacházela prokazatelně ještě v roce 1980 (což je skoro 80 let po zániku lázní), protože publikace Pražské kašny, fontány a okrasné vodní plochy zmiňují tuto fontánu, už ale jako torzo.

Zdroje:

https://www.hrady.cz/index.php?OID=5505 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/mala-chuchle-jeste-v-19-stoleti-lakala-k-navsteve-lazenske-hosty-40149184