Kašna ve výklenku na náplavce 

Dvořákovo nábřeží, Staré Město, Praha 1

Drobná kamenná kašna je umístěna ve výklenku opěrné zdi nábřeží, přibližně pod nemocnicí Na Františku, na úrovni náplavky. Stejně jako samotná zeď i edikula s kašnou je z tzv. kyklopského zdiva. Nádržka má v půdorysu půlkruhový tvar, zdobena je jemnou profilací. Po obou stranách kašny jsou nízká kamenná sedátka. Kašna ovšem nemá žádný přítok, ani zde nejsou žádné stopy po zaniklém. Nádrž byla v pozdější době zalita betonem.
Dá se předpokládat, že architektem byl s největší pravděpodobností František Sander, autor velké části pražských nábřeží. 
Zajímavé je srovnání této kašny s kašnou v ulici Pod Bruskou