Kašna ve výklenku na náplavce

Dvořákovo nábřeží, Staré Město, Praha 1

Drobná kamenná kašna je umístěna ve výklenku opěrné zdi nábřeží, přibližně pod nemocnicí Na Františku, na úrovni náplavky. Stejně jako samotná zeď i edikula s kašnou je z tzv. kyklopského zdiva. Nádržka má v půdorysu půlkruhový tvar, zdobena je jemnou profilací. Po obou stranách kašny jsou nízká kamenná sedátka. Kašna ovšem nemá žádný přítok, ani zde nejsou žádné stopy po zaniklém. 
Dá se předpokládat, že architektem byl s největší pravděpodobností František Sander, autor velké části pražských nábřeží. 
Zajímavé je srovnání této kašny s kašnou v ulici Pod Bruskou