Kašna ve výklenku u schodů

Pod Bruskou 13, čp. 141, Malá Strana, Praha 1

V hlubokém výklenku ohradní zdi se nachází zajímavá kašna ve tvaru válce. Sokl tvoří válec, vlastní kašna má podobu válce s hlubokými žlábky. Nad kašnou je umístěn čtvercový terč s plastickou výzdobou, místo pro někdejší chrlič. Po stranách jsou ukotvena polokruhová kamenná sedátka, která svým tvarem kopírují oblouk stěny výklenku. Patrně byla kašna budována společně s nově upravovanou cestou a schodištěm a nesouvisí s přilehlým domem čp. 141/13, jímž ulice Pod Bruskou končí u schodů Myší díry. Podle svědectví místních, tekla voda v kašně ještě v 60.tých letech 20. století. Poté byla znovu zrekonstruována na konci 80. let 20. stol. a opět pár let fungovala. Pak někdo odcizil bronzový chrlič (stejně jako lucernu na přilehlém kamenném sloupu) a kašna zůstala opět bez vody. 
V roce 2007 proběhla rekonstrukce, kterou financoval majitel přilehlého hotelu, pan Hoffmaister. Kašna i celé okolí bylo rekultivováno, vyčištěno, na sloup byly zavěšeny nově vyrobené lucerny a do kašny zasazen nový mosazný chrlič. Celá ulice se navíc stala pěší zónou, kterou kašna výborně zakončuje.