Fontána v zahradě 

Thunovská 18, čp. 183, Malá Strana, Praha 1

Již v době předhusitské zde býval výstavný dům, ve kterém bydlel litomyšlský biskup. Po husitských válkách a požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541 místo utrpělo značné škody. V 15. století se domu říkalo kancelář královská, v 17. století dům U zlatého kapra, ale také Šelmberský či Smyslovský, podle majitelů. V 18. století vlastnili dům Hartigové. Někdy před sto lety zde žil profesor T. G. Masaryk a spisovatelka Tereza Nováková. V současné době v domě sídlí mimo jiné úřad Českého červeného kříže. 
V roce 1922 upravoval dům pro potřeby německého velvyslanectví architekt Adolf Foehr. 
V konci zahradní zdi se zachoval původní barokní výklenek s trojúhelníkovým štítem, jenž je v dolní části přerušen. Ve štítu se nachází oválná kartuš s bustou muže. V edikule je umístěna fontána, dnes s nově upravenou nádrží. Chrlič tvoří barokní maska. Úprava prameníku probíhala někdy po roce 1922 a zřejmě i v naší době.