Fontána v sadech před budovou Muzea hl. m. Prahy - zrušeno

Na Florenci 1554/37, Nové Město, Praha 8

Muzeum bylo založeno roku 1881, kdy byl ustanoven muzejní výbor. Důvodem pro založení instituce byla snaha zabránit prodeji a vyvážení památek do zahraničí. Hlavním úkolem muzea bylo sbírání a získávání památek, které souvisejí s dějinami Prahy a se životem Pražanů v minulosti. Dalším úkolem výboru bylo najít budovu, ve které by mohly být získané památky vystaveny pro veřejnost.

Roku 1882 byl zakoupen kavárenský pavilon a o rok později bylo muzeum otevřeno pro veřejnost. Kavárenský pavilon, který byl postaven roku 1876, se nacházel západně od stávající hlavní budovy muzea.

Zahrada před budovami byla později pojmenována Švermovy sady. Nacházela se zde i fontána. Byl to kruhový bazén s vodotryskem uprostřed. Bohužel tato část musela celá ustoupit výstavbě Severojižní magistrály v roce 1974. Pro zajímavost uvádím, že za 2. světové války byla v sadech v těsné blízkosti fontány vystavěna vodní nádrž, která byla následně zrušena.


(informace: www.cs.wikipedia.org; fotografie: www.stary-web.zastarouprahu.cz a www.e-newspeak.eu)