Zpívající fontána u Královského letohrádku

Královská zahrada, Hradčany, Praha 1

Fontána stojící před Letohrádkem královny Anny, pochází z 16.století. V roce 1562 uložil císař Ferdinand I. Habsburský vlašskému dvornímu malíři Francescu Terziovi z Bergama, aby vytvořil nákres k fontáně. Později byl zhotoven dřevěný model, podle kterého kašnu z bronzu odléval Tomáš Jaroš z Brna, pomáhal mu tovaryš Wolf Holfprucker. Práci dokončili 7. prosince 1568. Potrubí pro vodu bylo položeno až v roce 1574. Uvádí se, že k vytvoření fontány využil Mistr Jaroš obrovského hmoždíře (děla), jenž býval majetkem města Tábora. Spotřeboval 80 centů mědi a 4 centy cínu. Tovaryš Wolf Hofprucker fontánu o konečné váze 5121 kg osazoval v zahradě už sám, Jaroš již zemřel a ani císař se už nedočkal. Fontánu tvoří dvě nad sebou posazené mušlové nádrže, které nese silný sloup. Dřík sloupu zdobí bájné postavy, plastiky pastýřů a starořeckého Pana, boha plodivé síly, ochránce pramenů, v ozdobném vlysu se střídají mužské a ženské masky s palmetovými listy. Horní nádrž je zdobena postavami, girlandami a maskami. Fontána vrcholí figurou hrajícího dudáka. Nad ním bývala ještě dvouhlavá orlice. Voda tryská z lidských a zvířecích hlav, dopadá na kovové desky a "zpívá". Musíte ovšem přiložit ucho zespodu na dolní velkou mísu, pak teprve vychutnáte ty krásné tóny. 
V zimních měsících je Královská zahrada uzavřena (listopad-březen).