Kašna s plastikou na nádvoří někdejšího Thun-Hohenštejnského paláce

Jungmannova 36/31, Národní 36/40, Nové Město, Praha 1

Palác Adria, výrazná a charakteristická nárožní stavba na Jungmannově náměstí, vznikla ve dvacátých letech 20. století podle plánů Pavla Janáka a Josefa Zasche. Na témže místě do té doby stál palác pasovského biskupa Leopolda Leonarda hraběte Thuna. K výzdobě Thun-Hohenštejnského paláce patřily i plastiky sochaře Josefa Malínského. Mezi nimi byla i socha Venuše s kašnou ve dvoře paláce. Venuše je poloobnažená, na prsou si přidržuje součást oděvu, druhou rukou řídí spřežení dvou delfínů. Socha stála ve výklenku nad kašnou. Kašna s jednoduchým profilem je na prsní zídce zdobena prázdným štítem. Delfíni plnili funkci chrličů.