Fontána před restaurací Nebozízek

Petřínské sady 14, čp. 411, Malá Strana, Praha 1

Kdysi tady býval hustý les, ve 14.století jsou doloženy vinice, pak tu byly ovocné sady, posléze veřejný obecní park. V roce 1433 je vinice v těchto místech jmenována Nebozez. Vinicí stoupala do kopce klikatá cestička, která nebozez opravdu připomínala. V roce 1677 vzniklo na místě viničního domku, lisu, stavení. Na počátku 19.století se stal majitelem známý knihtiskař Bohumil Ludvík Haase, jenž Nebozízek po sobě pojmenoval Hasenburg. 
V roce Jubilejní zemské výstavy 1891 se stal Nebozízek dostupnějším, neboť byla vybudována od Újezdu lanová dráha. Někdy po roce 1900, kdy už Nebozízek sloužil Pražanům jako výletní restaurace, vyfotografoval Zikmund Reach vodotrysk před hlavním vstupem (viz). Je zdůrazněn dvojramenným schodištěm a ze všech stran obklopen kovovým zábradlím. Fontána má tvar naznačené osmičky. 
Dnešní reliéf z glazované terakoty tvoří masky divého muže - chrliče a masky vodních nymf, nad nimiž se vyjímají dva vodní ptáci (zřejmě volavky). Reliéf vytvořil Reon Argondian, který provozuje nedaleko odsud svoji Magickou jeskyni.