Vodní kaskáda u Sovových mlýnů

U Sovových mlýnů 2, čp. 203, Malá Strana, Praha 1

Nejstarší zmínka o mlýnech na Kampě pochází z roku 1393, stopy bádání vedou až do 10. století. Po jejich zničení za husitských válek získal pozemek Václav Sova z Liboslavě, který vybudoval dům a hamr a dal mlýnům jméno, zachované dodnes. V 16. století byl vystavěn kamenný mlýn. Historie mlýnů je dále provázena válkami, požáry a povodněmi. V 19. století objekt výrazně přebudoval František Odkolek. Působili zde někteří významní architekti: ve 30. letech 19. století to byl Josef Kranner, v 60. letech i stavitelé Národního divadla Josef Šulc a Josef Zítek. Na konci 19. století mlýn opět vyhořel. 
Po druhé světové válce tu sídlily některé kulturní instituce. A již v období mezi světovými válkami vznikla myšlenka přebudovat objekt na moderní galerii. Teprve nedávná rekonstrukce (proběhla v letech 2000 - 2001) přeměnila mlýny na Museum Kampa, kde je instalována stálá expozice světově unikátní Sbírky Jana a Medy Mládkových. 
Obě křídla hlavní budovy a konírna byly opraveny a doplněny výraznými moderními prvky, v nichž se spojila ocelová konstrukce s čistými skleněnými plochami. Architektonicky zajímavá je prosklená věž s vyhlídkou od Mariana Karla a prosklená lávka Václava Ciglera vystupující téměř nad řeku. Její skleněná podlaha zároveň dovoluje příjemné horní osvětlení velkého sálu v přízemí. Výstavní prostory jsou zbudovány v části přízemí a v prvním a druhém patře hlavní budovy. V její vstupní části se nad sebou ve třech podlažích nacházejí rozlehlejší sály, kde je instalována sbírka českého, polského, maďarského a jugoslávského umění druhé poloviny 20. století. V přízemí tzv. Šulcova křídla se nachází kavárna, v komorních salónech v prvním a druhém patře najdou návštěvníci proslulou kolekci obrazů a studií Františka Kupky spolu se sochami Otto Gutfreunda. V protilehlé nízké konírně se budou střídat výměnné výstavy. Původně plánované otevření na konci léta 2002 se v důsledku povodní oddálilo o jeden rok. 
Před budovou galerie, ve dvoře kde jsou umístěny různé moderní plastiky, byl vytvořen moderní vodní prvek. Jedná se o svažující se vodní příkop. Voda přetéká z jedné strany příkopu přes mělký přechod překrytý mříží a po vlnité kaskádě stéká mezi budovami k Vltavě. V hlubší části vodu prosvětlují relfektory.