Vodní kaskáda před poliklinikou Prosek

Lovosická 440/40, Střížkov, Praha 9

Mezi lety 2021-2022 byla v místech zaniklé fontány s tombakovými chrliči postavena nová vodní kaskáda. Je umístěna v uměle vytvořeném náspu. Na vrcholu je umístěn velký balvan, z pod kterého vytéká voda do malého jezírka a z něj do dvou ramen kaskády, vytvořené navršením různě velkých kamenů. Kaskády ústí do společného korýtka v dolní části. Voda v kaskádě teče velmi slabým proudem. Vodní kaskádu, stejně jako přilehlou mlžnou fontánu, realizovala firma KTS-AME, s.r.o.