Dvojitá fontána před budovou polikliniky Prosek - zrušeno

Lovosická 40, čp. 440, Střížkov, Praha 9

Nemocnici s poliklinikou a přilehlý zdravotnický internát, navrhl architekt Ivan Šuhajík ze Zdravoprojektu Praha. Na volném prostranství před vchodem do budovy se nachází dvě poměrně hluboké nepravidelné nádrže, vyložené modrými obklady. Obě jsou doplněny chrliči ve tvaru spojených polokoulí. Nádrže jsou ve spodní části propojené potrubím. Autorem výtvarného provedení 16ti tombakových trysek byl Milan Míšek. Návrh fontány pochází od Ing. arch. Stanislava Hubičky. Fontána zde byla instalována zřejmě v roce 1985. 
V roce 2010 byly z fontány z neznámých důvodů odstraněny tombakové trysky.
V létě roku 2018 byla fontána odstraněna úplně.