Pítko před Loretou

Loretánské nám., Hradčany, Praha 1

Pítko je umístěno v opěrné zdi travnaté plochy nad chodníkem proti vstupu do Lorety. Ve zdi je zabudována pískovcová lví hlava s trubkou pro přívod vody v tlamě, pod ní je žulová obdélníková mísa s kamennou podpěrou. Pítko bylo opět zprovozněno v roce 1992, kdy proběhla oprava. Pítko pracuje v průtočném režimu a spravuje ho Technická správa komunikací Praha