Pítko na Škroupově náměstí

Škroupovo náměstí, Žižkov, Praha 3

Na žižkovském náměstí, které je zajímavě uzavřeno přilehlými bloky domů do kruhu, je umístěno kamenné pítko. Osazeno je v centrální klidové zóně náměstí. Tvoří jej kruhová mísa na nízkém soklu, která je doplněna profilovaným sloupkem. Z něj je vyveden chromovaný kohoutek s tlačítkem, kterým se spouští proud vody. 
Pítko sem bylo umístěno v roce 2007. Původně bylo umístěné na dětském hřišti v ul. Na Balkáně, ale pro velkou nespokojenost některých rodičů (děti si hrály s vodou, zanášely pítko pískem a rodiče je nezvládali) bylo na hřišti zrušeno. Pítko dodala firma Tesera, v.o.s. 
(za informace děkuji paní Jitce Kypové z Odboru technické správy a majetku ÚMČ Praha 3) 

stav 2019 - kamenné pítko bylo odstraněno a nahrazeno typizovaným kovovým pítkem.