Moderní pítko na dětském hřišti ve Františkánské zahradě

Františkánská zahrada, Nové Město, Praha 1

Při rekonstrukci dětského hřiště ve Františkánské zahradě v roce 2010 zde bylo instalováno moderní pítko. Jedná se o leštěný žulový válec s kovovou plastikou z cyklu Otisky od ak. soch. Josefa Klimeše. Voda se spouští po aktivaci senzoru fotobuňky a stříká ze dvou výtokových děr umístěných v plastice. Přebytečná voda odtéká do kruhového kanálu kolem pítka. V dnešní době senzor chybí a pítko je nefunkční.
(za doplnění autorství děkuji paní Ludmile Mojžíšové, vnučce autora pítka)