Kašna ve dvoře Tyršova domu

Újezd 40, čp. 450, Malá Strana, Praha 1

Někdejší palác Michnů z Vacínova tvoří soubor objektů, které zaujímají prostor mezi Újezdem na Malé Straně a Čertovkou u Vltavy, a zasahují od Všehrdovy ulice až k ulici Hellichově. Objekty obklopují tři nádvoří, zvláště je ještě samostatná sala terrena. Původní projekt z doby největší stavební aktivity nebyl nikdy dokončen, podle odborníků svým rozsahem i provedením předčil palác ve své době rozlehlou stavbu mocného Albrechta z Valdštejna. 
V raném středověku tady byl dvůr Luben, později klášter, pak letohrádek Vchynských (Kinských), štepnice, vodárna, mlýn a další hospodářská a užitková stavení. Po Bílé hoře v roce 1624 koupil se ziskem celý majetek v této lokalitě Pavel Michna z Vacínova, odtud Michnovský palác. Od roku 1767 patřil celý majetek vojenskému eráru, vojáci přistavěli zbrojnici, odtud po pražsku Zeughaus. V roce 1921 získala koupí zdevastovaný objekt Československá obec sokolská a až do roku 1990 užívala budovy Fakulta tělesné výchovy a sportu UK. V témže roce byl majetek vrácen České obci sokolské. 
Kašna ve II. dvoře Tyršova domu vznikla při přestavbě objektu na ústřední sídlo Sokolů v letech 1923-25. Mísa kašny připomíná mělký kalich. Nad středovým sloupkem, který má funkci chrliče, je plastika vzlétajícího sokola, symbolu sokolského hnutí. Autorem kašny ja sochař a architekt Karel Štipl.