Kašna ve dvoře Staroměstské radnice

Staroměstské nám. 3, čp. 1, Staré Město, Praha 1

Radnici tvoří komplex památných budov, které postupně vznikaly kolem prvního radního domu už asi od 13. století. První radnice tady byla s jistotou od roku 1338, ale možná už také od roku 1296. V přestavbách a přístavbách se i nadále pokračuje. 
Pokud obejdete radnici k jejímu zadnímu traktu (dnes je zde zahrádka pizzerie), naleznete zde kašnu. Kruhová kašna připomíná velikostí spíš studnu, je zdobena kruhovým terčem s jetelovým lístkem a datovaná letopočtem 1834. Původně nad ní bývala lví hlava jako chrlič. V současném stavu je kašna pod lehkou stříškou, na kamenném polygonu soklu se dvěma kamennými sedátky po stranách. Na kašně je do malé pyramidy navršeno smíšené zdivo z původní zástavby.  
Na historické fotografii Zikmunda Reacha z počátku 20. století můžeme vidět kašnu při zdi Staroměstské radnice, s chrličem ve tvaru lví hlavy. Tento chrlič je s velkou pravděpodobností ten, který se nachází na pítku na Loretánském náměstí.