Kašna ve dvoře Staroměstské radnice

Staroměstské nám. 3, čp. 1, Staré Město, Praha 1

Radnici tvoří komplex památných budov, které postupně vznikaly kolem prvního radního domu už asi od 13. století. První radnice tady byla s jistotou od roku 1338, ale možná už také od roku 1296. V přestavbách a přístavbách se i nadále pokračuje. 
Pokud obejdete radnici k jejímu zadnímu traktu (dnes je zde zahrádka pizzerie), naleznete zde kašnu. Kruhová kašna připomíná velikostí spíš studnu, je zdobena kruhovým terčem s jetelovým lístkem a datovaná letopočtem 1834. Původně nad ní bývala lví hlava jako chrlič. V současném stavu je kašna pod lehkou stříškou, na kamenném polygonu soklu se dvěma kamennými sedátky po stranách. Na kašně bývalo do malé pyramidy navršeno smíšené zdivo z původní zástavby. 
Nicméně historie kašny je zřejmě obsáhlejší. Z časopisu Světozor (vydání ze dne 23.1.1914) se z letmého popisku dobové fotografie (viz) dozvídáme, že kašna původně stála na Betlémském náměstí, ale v době vydání časopisu se nacházela v "parku Městského musea". Několik let nato kašnu zachycuje Zikmund Reach ve dvoře Staroměstské radnice (viz), kde stojí dodnes. Na obou historických fotografií je kašna doplněna o chrlič ve tvaru lví hlavy, který je nápadně podobný tomu, který se nyní nachází na pítku na Loretánském náměstí. Je proto možné, že se jedná o jeden a ten samý chrlič.