Kašna ve dvoře domu 

Husova 11, čp. 243, Staré Město, Praha 1

V 15. století dům U černého beránka, jinak také U tří kalichů. V 16. století zde bydleli Berkové z Dubé, v 17. století Kaplířové ze Sulevic. Novostavba z roku 1942 stojí na místě středověké zástavby, která vznikala podél významné cesty z Vyšehradu na Pražský hrad. Dům je charakteristický průčelním portálem s dvouhlavou císařskou orlicí do Husovy ulice a plastikou Piety z roku 1679. 
Seznam památkářů z roku 1977 popisuje obdélnou kašnu na nádvoří s reliéfy tesaných čtyřúhelníků. Již tehdy se předpokládala sadová úprava, nebo přestěhování kašny na jiné místo. Umělecké památky Prahy (1996) popisují na novodobě proskleném nádvoří již rozebranou kašnu. V současnosti je nádrž "obložena" květináči, ale stále ještě zadržuje vodu.