Kašna v zahradě Lidového domu

Hybernská 7, čp. 1033, Nové Město, Praha 1

V zaniklé zahradě Lidového domu se nacházela kašna. Tvořil ji kruhový kamenný bazén, uprostřed s přepadovou mísou. Fontána v blíže neurčenou dobu zanikla, avšak již ve 20. letech minulého století byla nádrž kašny zasypána. V zahradě se nacházela ještě jedna kašna.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)