Kašna v nádvoří Lidového domu

Hybernská 7, čp. 1033, Nové Město, Praha 1

Nádvoří si zachovalo ranně barokní podobu z let 1651-57 vytvořenou Carlo Luragem na místě starší zástavby. K domu patřila rozlehlá zahrada, z níž bylo postupně "ukrajováno". V roce 1845 vykoupil část zahrady stát a zřídil zde železniční vlečku k celnici. V roce 1935 byl v zahradě vystavěn sál s kinem. Od roku 1907 patřila celá budova Československé straně sociálně demokratické, která ji koupila za peníze svých členů. Od té doby to byl Dělnický, Lidový dům. Od roku 1952 budova sloužila jako Muzeum V. I. Lenina. Dnes je to opět majetek ČSSD. 
Kašnu v nádvoří Lidového domu tvoří čtvercová pískovcová nádrž, v jejímž středu je vztyčen sloup s mísou z červeného mramoru. 
Kašna původně pochází z nádvoří budovy soudu na Ovocném trhu čp.14, kde se nacházela až do druhé světové války. Po válce byla poničená kašna zrestaurována a bylo rozhodnuto ji přemístit jinam. Po původním návrhu ji přemístit do Ungeltu, byla následně umístěna na současné místo v Lidovém domě. 
(za doplňující informace k historii kašny děkuji panu Ing. arch. Jiřímu Linhartovi)