Kašna se lvem v areálu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Sněmovní 4, 6, čp. 176, Malá Strana, Praha 1

Poslanecká sněmovna České republiky, dříve Thunovský palác, dům s tradicí českých sněmů už od roku 1861, zaujímá téměř celou východní stranu Sněmovní ulice. Dům má dva pěkné portály a dva dvory. Nejnověji byl objekt upravován pro potřeby parlamentu v roce 1993. 
V jižní části objektu byly obnoveny tři oblouky loubí, před nimiž se nachází kamenná nádrž kašny s ležícím lvem v místě chrliče. Kašna pochází ještě z doby vrcholně barokních úprav, plastika lva je patrně mladší. Kašna je umístěna na nízkém soklu, je výrazná zřetelnou profilací a naznačenými profilovanými sloupky. Prostor kašny je předělen na dvě části, voda stříká z kovových trubek na každé straně předělu do nádrží. také tlama lva vypouští dva proudy vody.
V roce 2008 byl dvůr s kašnou zastřešen.