Kašna s putto ve Vrtbovské zahradě

Karmelitská 25, čp. 373, Malá Strana, Praha 1

Vrtbovská zahrada patří v Praze k zahradám nejpěknějším. Původně stály na svahu pod Petřínem dva domy, jeden z nich patřil Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic, druhý byl majetkem Eliáše Schmidgrobnera z Lusteneku. Nad domem byla vinice. Přestavbu domu na městský palác čp. 373/III, Karmelistká 25, a přeměnu vinice na zahradu zorganizoval Jan Josef z Vrtby, člen rodiny, která majetek získala jako konfiskát po Bílé hoře. Úkolu se ujal po roce 1720 významný barokní architekt František Maxmilián Kaňka, jenž měl to štěstí, že mohl spolupracovat se slavným umělcem Matyášem Bernardem Braunem. Málo přístupný terén zvládli tvůrci třemi stupni teras se schodišti, k nimž otvírá přístup brána se sochou Atlanta. Salu terrenu vyzdobil freskou s motivem Venuše a Adonida na klenbě někdy kolem roku 1721 Václav Vavřinec Reiner. 
Ve Vrtbovské zahradě zůstal zachován velmi bohatý soubor vzácných plastik z dílny M. B. Brauna. Terasy zdobí zdařilé reliéfy: mořeské panny, vodní božstva a dekorativní vázy. Pískovcové plastiky nechává obec postupně nahrazovat kopiemi. 
V dolním parteru zahrady se nachází kruhový bazének s plastikou putto s drakem.  

Vstup do zahrady je zpoplatněn.