Kašna na nádvoří Strašnického krematoria

Vinohradská 218, čp. 2254, Vinohrady, Praha 10

Budova krematoria vznikla v letech 1929-30 podle návrhu architekta Aloise Mezery (žáka Josipa Plečnika). Projektoval i několik rodinných domů a vil v Dejvicích, na Smíchově, v Karlíně a jinde. Projekt krematoria byl však jeho jednoznačně největším dílem. Stylem se budova řadí k tzv. monumentalismu. 
Na výzdobě krematoria se podíleli i další čeští umělci. Obřadní síň je ozdobena reliéfem sochaře Josefa Palouše, zobrazující jednotlivé etapy lidského života. Před budovou je umístěna bronzová socha od J, Wagnera nazvaná Smutné jaro, připomínající oběti nacismu za druhé světové války. S krematoriem sousedí hřbitov s pseudogotickým kostelem sv. Václava z roku 1897, postaveným podle návrhu Antonína Turka. 
Na čestném dvoře před hlavní budovou krematoria stojí kamenná kašna. Velká kruhová mělká mísa na čtyřech nízkých nohách. Uprostřed je umístěn chrlič ve tvaru zlacené koule s několika tryskami na vrcholu.