Kašna "Kalich" u stanice metra Želivského

Vinohradská, Žižkov, Praha 3

Kašna, podobně jako název stanice, připomíná slavnou dobu české historie, dobu husitskou. Autory kašny jsou akad. sochař F. Pašek, akad. sochař J. Hejtman a ing. architektka E. Břusková. Práce vznikala za spolupráce J. Smrže. Vlastní plastiku představuje kovářsky zpracované železo, které bylo povrchově upraveno lakem a grafitem. Výška kalichu činí 320cm a šířka 170cm. Kalich je umístěn na vodní hladině. Kašna byla uvedena do provozu v roce 1980. 

V roce 2018 prošla fontána rekonstrukcí a na jaře 2019 byla po dlouhé době opět zprovozněna.