Kašna a studna v nádvoří Pálffyovského paláce

Valdštejnská 14, čp. 158, Malá Strana, Praha 1

Současný palác vznikl přestavbou dvou středověkých, renesančně a posléze raně barokně upravených, domů. Stalo se tak v letech 1714 - 1716 podle projektu F. M. Kaňky pro hraběte Jana Josefa z Valdštejna, v jehož majetku se domy octly v roce 1709. Na výzdobě se tehdy podílel freskami mj.V. V. Reiner a kamenickými pracemi D. A. Rappa. Klasicistně byl objekt upravován v letech 1808 - 1823, mj. za účasti I. J. N. Palliardiho a J. K. Zobela. V letech 1856 - 1864 pak provedl J. Liebel úpravu boční fasády a interiérů. Palác mezitím získali Fürstenbergové a v roce 1881 jej koupili Pálffyové z Erdödu. V současnosti zde sídlí hudební konzervatoř. 
Třípatrový palác, ze tří stran ve volném prostoru, svírá svými čtyřmi křídly lichoběžníkový dvůr a další, podélný, k němu přiléhá. Průčelí je opatřeno vstupní bránou s bosovaným portálem se erbem Pálffyů z Erdödu, vstupujícím až do úrovně 1. patra. Výrazným prvek je mezipatro s podstatně menšími okny, než v přízemí a 2. patře. Boční východní fasádě dominuje terasa a dvoudílná arkáda. K paláci se přimyká pozdně barokní, terasovitě upravená, zahrada italského typu, šplhající svahem k Pražskému hradu. 
V nádvoří se nachází klasicistní kašna ve výklenku, tvořená dvěma přepadovými mísami a spodní nádrží. Na vrcholu je umístěna pozlacená plastika labutě. 
V levé stěně od kašny je zabudována studna s pumpou. Celý mechanismus pumpy je ukryt za dřevěnými dvoukřídlými dvířky, ze kterých je vyvedena rukojeť. Voda vytéká z níže umístěné trubky a teče do výlevky zabudované v úrovni okolní dlažby. 

zdroj textu: Tiscali Pragensia https://tiscali.pragensia.cz