Jezírko v Květnici na Petříně

Petřín, Hradčany, Praha 1

Romantická trvalková zahrada, tzv. Květnice, vznikla v letech 1935-37 na baště č. 4, pod ohradní zdí Růžového sadu. Architektem zahrady byl Z. Profous. Záhony byly vytvořeny na navážce a osazeny více než 3000 trvalek a cibulovin. Zahrada byla doplněna okrasným jezírkem nepravidelného tvaru, které zdobily dvě bronzové plastiky Vodníka a Rusalky od sochaře Viléma Amorta. Bohužel v 90. letech byla socha Rusalky odcizena. Druhá plastika byla preventivně odinstalována a umístěna do depozitáře Národní galerie. 
(historické fotografie plastik byly se svolením převzaty z webu www.socharstvi.info )