Interiérová kašna ve Wiehlově domě

Václavské náměstí 34, čp. 792, Nové Město, Praha 1

Novorenesanční dům byl postaven v letech 1894-1896 známým architektem Antonínem Wiehlem, který zde až do své smrti v roce 1910 žil. Malby a sgrafita na fasádě domu jsou dílem malířů Mikoláše Alše a Josefa Fanty. Na přání Antonína Wiehla je dům od jeho smrti využíván Akademií věd ČR pro potřeby nakladatelství Academia. V domě jistou dobu sídlila i Řeznicko-uzenářská banka.

Ve vstupu do domu se při schodišti nacházela interiérová kašna. Kašna byla situována v nice, obložené keramickými kachlemi. Koncha niky byla tvořena plastickou mušlí. V nice se nacházel kohoutek, který přiváděl do kašny vodu. Kašna byla zrušena v neznámou dobu.

(fotografie ze začátku 20. let minulého století je dílem Zikmunda Reacha)