Fontána v pasáži Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.

Vodičkova 34, čp. 701, Nové Město, Praha 1

Funkcionalistická budova paláce, který dnes patří firmě EGAP a.s., vznikala v letech 1927-29 podle návrhu architekta Františka Troníčka. Jako další přilehlé budovy, byla propojena s rozsáhlou sítí pasáží mezi palácem Lucerna a domem U Nováků. Při rekonstrukci paláce v 90. letech 20. století, byla v roce 1997 do dvorany která je součástí pasáže, instalována nová fontána. Její autorkou byla ak. arch. Jana Tomanová, kamenické práce provedla firma Kámen Engineering, s.r.o Hradec Králové, technické zázemí je dílem firmy Aquafont Ing. Karla Jičínského. 
Fontána stylově i výtvarně koresponduje s interiérem pasáže. Ústředním motivem je zde osmicípá hvězda, která se opakuje v několika variacích. Ať už v půdorysu nebo tvaru vnitřní nádrže. V souladu s výzdobou pasáže, je i fontána vytvořena z travertinových desek a doplněna ozdobnými mosaznými prvky. Ze středu nádrže pak vyrůstá pomyslná pyramida, jejíž vrchol pak korunuje výtvarný prvek - skleněný broušený hranol od výtvarníka Jana Mareše. Voda vytéká z pod hranolu a po stěnách pyramidy stéká do nádrže. 
(za umožnění fotografování, ochotnou spolupráci a za poskytnuté informace děkuji paní Ing. Zdeňce Široké z firmy EGAP)