Keramická kašna v objektu býv. Občanské záložny - zrušeno

Nuselská 603/94,  Praha 4 - Michle

Objekt Občanské záložny v Michli je stavba z konce 20. let 20. století. Poprvé byla rekonstruována v 70. letech, po druhé pak v 90. letech pro potřeby pobočky Komerční banky podle návrhu architekta Miloše G. Parmy. Historicky a umělecky nejhodnotnější součástí budovy je socha Spořivosti z roku 1931 od autorů R. Hájka a B. Stehlíka. Spořivost je symbolizována postavou mladé dívky s kasičkou na mince v rukou a se symboly prosperity, ozubeným kolem a klasy obilí, za zády. Socha byla prohlášena za movitou kulturní památku.

V interiéru budovy se také nacházela keramická kašna. Byla to půlkruhová nádržka vyložená mozaikou, nad níž byla umístěna reliéfní plastika s dvoumi výtokovými trubkami. Kašna zde byla nejspíš instalována při rekonstrukci objektu v 90. letech. Byla odstraněna při rekonstrukci budovy na knihovnu v roce 2019. 

Dle katalogu "Socha a hlína podruhé", 1994, Milena Klasová, by se mělo jednat o dílo Jaroslavy Kavanové z roku 1993.