Fontána v interiéru automatické telefonní ústředny

Bartůňkova 1761/7, Chodov, Praha 11

Automatická telefonní ústředna vznikla pro potřeby nově vznikajícího Jižního města poblíž Litochlebského náměstí. Investorem stavby byl podnik Výstavba hl. m. Prahy. 

Uvnitř budovy vznikla poměrně nečekaná výzdoba - fontána. Jejími autory byli sochař Jan Wagner a architekt V. Procházka.  Instalována byla v roce 1980. Zvláštností fontány je, že neměla pouze okrasný účel, ale sloužila zároveň jako součást chlazení ústředny. Z toho důvodu má fontána poměrně velké rozměry, aby měla tekoucí voda čas se ochladit. Voda stékala po žlutých sloupech do menší nádrže ze které přepadala do druhé, která vodu odváděla do vedlejší místnosti ke chlazení. 

(za poskytnuté fotografie děkuji Ondřeji Surovému)

Spolupráce výtvarníka s architektem - přehled prací za rok 1980