Fontána u Chaberského dvora

Hrušovanské náměstí 253/5, Praha-Dolní Chabry

Budova bývalé usedlosti přežila již spoustu etap. Po mnoha změnách majitelů, požáru, využití pro JZD se budova dostala v roce 2004 do rukou MČ Praha-Dolní Chabry. Ta býv. usedlost v letech 2006-2008, za finanční podpory EU, zrekonstruovala. Nově zde vzniklo multifunkční centrum s názvem "Chaberský dvůr". Byly zde také objeveny různé archeologické nálezy a v interiérech byly zachovány prvky, jako třeba klenutý strop.

Dvůr budovy ohraničuje ohradní zeď, která je tvořena vodním prvkem. Celkem 11 segmentů zdi s reliéfy jsou spojeny kovanými mřížemi a mezi nimi vede meandrovité koryto fontány. V každém segmentu, které jsou postaveny nesouměrně vedle sebe, je kovový chrlič, ze kterého vytéká voda do koryta. Chrliče jsou umístěny střídavě - jeden segment ho má směrem k náměstí, druhý směrem do dvora. Koryto je pokryto plastovou jezírkovou fólií.