Fontána v zahradě Strakovy akademie

         Kosárkovo nábřeží, Malá Strana, Praha 1

V sobotu 9. července 2022 byla veřejnosti poprvé pravidelně zpřístupněna zahrada Strakovy akademie - sídla Úřadu vlády. 

Zahrada Strakovy akademie prošla v předchozích měsících zásadní rekonstrukcí, která měla za cíl odstranit některé původní necitlivé zásahy, dát zahradě reprezentativní charakter adekvátní významu budovy sídla vlády a kompozičním řešením navázat na styl a dílo původního architekta Františka Thomayera. 

Zvolená historizující koncepce prostoru odpovídá novobarokní architektuře budovy i přísným nárokům soudobé památkové péče a zohledňuje možnosti efektivní údržby po celé vegetační období. Bylo vybudováno téměř 5 000 m2 dlážděných povrchů, zregenerováno přes 11 000 m2 trávníku, obnoveny živé ploty a zasazeno 380 pokryvných a solitérních růží. V zahradě je možné napočítat až 15 000 květin.

Zahrada je nově uspořádána tak, aby mohla sloužit nejen k reprezentačním účelům, ale mohla být také pravidelně otevírána pro veřejnost. Do konceptu byly kromě centrálních zdobných polí zapracovány dvě výstavní plochy umožňující realizaci mobilních výstav.

V rámci rekonstrukce vznikla v hlavní ose zahrady nová fontána, kterou tvoří dva oblouky s vodotrysky. Po každé straně cesty jich je devět. Fontána je v pravidelných intervalech doprovázena hudbou, podle které je řízena hra vodotrysků. 

Zahrada je přístupná veřejnosti zdarma, pouze o sobotách, v červenci a srpnu. 

Zdroj: web Úřadu vlády