Fontána v zahradě muzea Policie ČR

Ke Karlovu 1, čp. 453, Vinohrady, Praha 2

Roku 1960 získalo tehdejší ministerstvo vnitra areál bývalého kláštera augustiniánů do svého majetku a umístilo sem Státní oblastní archiv. V letech následujících areál prošel celou řadou stavebních úprav a byla provedena generální oprava budov. Zhruba od poloviny šedesátých let minulého století je podstatná část areálu využívána pro muzejní účely. Nejprve bylo zřízeno Muzeum Pohraniční stráže, které bylo roku 1973 přetvořeno v Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. V zahradě muzea pak vzniklo dětské dopravní hřiště. 
Zde byla také v roce 1974 umístěna fontána s kovanou mříží a kovovým vodotryskem uprostřed. Fontánu vytvořil Ladislav Chochole za spolupráce architektů Jiřího Navrátila a Jiřího Lavičky.