Fontána se sochou v nádvoří domu

Mostecká 21, čp. 273, Malá Strana, Praha 1

Po zboření dvou středověkých domů, začal na jejich místě vznikat v roce 1939 nový projekt podle plánu architekta Tomáše Šaška. Stavbu přerušila válka, pokračovalo se podle pozměněného projektu dále v letech 1954 a 1958. Vznikla uliční budova s průchodem, dva dvorní objekty a zadní objekt s kinosálem. Kino bylo nazváno U hradeb. 
Komplex budov byl zmodernizován a dokončen v roce 1963. Představuje moderní objekt s pasážemi, charakteristický pro tradici architektury hlavního města. 
Fontánu uprostřed nádvoří, tvoří kruhová nádrž s mramorovou mozaikou a obrubou z leštěné žuly. Bazén je vydlážděn drobnými kostičkami bílého mramoru. Uprostřed je umístěna plastika dívky od Jana Hány, je rovněž z bílého mramoru.  
Na počátku 21.století se uvažovalo o vybudování podzemních garáží v budově bývalého kina. Tomuto projektu měla padnout za oběť i fontána. Z přiložených fotografií je patrné, že jeden čas to již téměř vypadalo beznadějně, nicméně nakonec se nejen od projektu garáží ustoupilo, ale dokonce celé nádvoří prošlo rekonstrukcí, vč. samotné fontány.  Rekonstrukci fontány provedla firma Lentus Agilis s.r.o.