Fontána s plastikou v zahradě Schwaigerovy vily

Schwaigerova 59/3, Bubeneč, Praha 6

Vila, která byla v 19. století sídlem malíře Hanuše Schwaigera byla postavena v 1. polovině 19. století a následně v letech 1882-1896 přestavěna do dnešní podoby. Z těchto let pravděpodobně pocházela i fontána, která se nacházela ve vyvýšené zahradě za objektem. Tvořil ji zděný kruhový bazén, uprostřed s hranolovým soklem s kovovou plastikou orla. V seznamu pražských kašen a fontán od Střediska státní památkové péče z roku 1981, je plastika orla zmiňovaná jako poškozená. Tuto fontánu nahradila fontána nová, cca v 90. letech, kdy byl ve vile zřízen hotel. Fontánu tvořil kruhový bazének, vyložený drobnými bílými kachlíky, uprostřed něhož byl umístěn kámen s vodotryskem. Bohužel ani tato fontána se do dnešní doby nedochovala, neboť byla při revitalizaci zahrady někdy v letech 2016-2018 odstraněna také.