Fontána s plastikou Jablko

Jordana Jovkova, Modřany, Praha 12

Na modřanském sídlišti, v zeleném pásu mezi ulicemi Pejevové a Jordana Jovkova, stojí fontána Jablko. Byla vybudována ve spolupráci s Českým fondem výtvarných umělců v roce 1980 Pražským projektovým ústavem. Stěnu kašny tvoří beton a dno pokrývají stejnoměrné oblázky.  Původní keramický obklad fontány byl v roce 2010 odstraněn a nahrazen žulovými kostkami. 
V srpnu 2007 byla fontána poškozena vandaly, naštěstí se ji podařilo zachránit a od 16.7.07 již opět funguje. (za fotografie oprav děkuji Odboru životního prostředí MČ P12).