Fontána s kovovou plastikou před OD Vltava (zrušeno)

Obchodní náměstí 1590/4, Modřany, Praha 12

Na počátku 70. let minulého století se začalo uvažovat o výstavbě moderní prodejny v Modřanech. Jako nejvhodnější místo byl vytipován prostor na tehdejším Tylově, dnes Obchodním náměstí. Stavba po několikaletých průtazích začala v roce 1975 a dvoupatrový objekt byl dokončen v roce 1977, kdy byl 1. prosince dán do provozu pod názvem Velkoprodejna Vltava. Na výzdobě se podíleli např. sochaři Jiří Novák a J. Novotný st. (dekorativní hliníkový pás a plastická část vstupního poutače na fasádě) nebo sochařka Jana Bartošová (keramický reliéf). 
Součástí výzdoby před tehdejší prodejnou byla i fontána s kovovou plastikou s rostlinným motivem od sochaře Karla Kronycha. Fontána však zřejmě dlouho nefungovala, protože již na ortofotomapě z roku 1988 se bazén jeví jako zatravněný. Ani plastika se do dnešní doby nezachovala. 

zdroj: Spolupráce výtvarníka s architektem, Přehled prací za rok 1977, podnik Dílo ČFVU; Noviny Prahy 12, říjen, roč. 2006, str. 2