Fontány před hotelem Diplomat

Evropská 15, čp. 370, Dejvice, Praha 6

Výstavba hotelu Diplomat v Dejvicích probíhala na konci 80.let minulého století, dokončena byl v roce 1990. Hlavním projektantem byl Ing. arch. Dušan Bystrický, zastřešován projekční organizací SPTU Bratislava. 
Nápad na vytvoření výtvarného prvku - konkrétně fontány, však přišel od W. Brehmera z firmy GHB Wien, která na projektu rovněž významně participovala. Vytvořením návrhu pro plastiku do fontány byl pověřen výtvarník a sochař Michal Uher. Práce na návrzích trvala zhruba rok a po odsouhlasení se začalo s realizací. Na návrhu po architektonické stránce s Michalem Uherem spolupracoval arch. Jozef Kaliský. Celá plastika byla navržena jako volná citace plastiky Rudolfa Uhera. Jeho syn Michal tak dílo zároveň pojal jako poctu svému otci, jehož některá díla ve volném prostoru byla v 70. letech zlikvidována. Protože "vyrušovali a kazili vkus robotnickej triedy". 
Při opracovávání vápencových bloků asistoval M. Uherovi také jeho kolega a kamarád J. Knappek. První dva měsíce na kamenech pracovali také kameníci, otec a dva synové, kteří se jmenovali Pripko. 
Bazén s polokruhovými stupni, odděleny jsou od sebe hladiny vody na různé úrovni. Bazénu dominuje plastika z různě tvarovaných kamenů. Jedná se o vápenec Maljat, bez dekorativní struktury, původem z Jugoslávie, zřejmě z Černé Hory. Na zadní stěně plastiky je signatura: "Pocta Rudovi Uhrovi - idea W. Brehmer - M. Uher, J. Kaliský - J. Knappek - A+L+B Pripko" 
Na horní příjezdové rampě u hlavního vchodu do hotelu se nachází kruhový bazén s vypouklým středem a fontánou, který vznikl ve stejné době a podíleli se na něm výše jmenovaní autoři. 

(za informace a fotografie z výstavby děkuji panu Michalu Uhrovi)