Fontána před budovou Ústředních dílen DP

U vozovny 6, čp. 590, Malešice, Praha 10

Poblíž vstupu do areálu opravárenských dílen Dopravního podníku, je v pruhu trávníku umístěn obdélný betonový bazén. Uvnitř stojí plastika - cca 4 metry vysoký dutý pylon z nerez oceli, ze kterého vystupují v horní části řezové duté tvary, z nichž některé sloužily jako vodotrysky. Plastiku vytvořil, dle archivních materiálů DP, výtvarník Milan Nedvěd. Fontána byla dokončena a 27. listopadu roku 1986 předána k užívání Dopravním podnikům. Sborník Spolupráce výtvarníka s architektem udává chybně rok realizace 1976. Zde je také uveden jako spoluautor architekt J. Blažíček.
Pro zajímavost uvádím dochované archivní informace o provozním režimu fontány z let 1988 a ´89: V roce 1988 byla v chodu jen v pracovní dny 5:30-18:00 h, o víkendech a svátcích ne "vzhledem k umístění mimo frekvenci veřejnosti" 
V roce 1989 pro období 1. 4.-31.10. - v pracovní dny se měla zapínat v době 5:30-16:00 h, o sobotách, nedělích a svátcích 10:00-16:00 h. Zapínání zajišťovala závodní stráž DP ve vjezdové vrátnici. 

(Za dohledání informací děkuji panu Mgr. Pavlu Fojtíkovi, vedoucímu archivu DP a za doplnění děkuji Janu Nedvědovi, synovi autora fontány. Dobové fotografie pochází z archivu syna Jana Nedvěda, kterému děkuji za jejich poskytnutí)