Fontána před budovou Lofts A7

U Uranie 1583/27, Holešovice, Praha 7

Po zrušení holešovického Měšťanského pivovaru koncem 90. let 20. století, byla část jeho budov zachována a zrekonstruována pro účely bydlení a vzniku kancelářských a obchodních prostor. Na prostranství bývalého pivovarského dvora vznikl nově prostor upravený jako náměstí. Jeho součástí je i nádrž s fontánou a vodotrysky.