Fontána na dvoře Alchymist Grand Hotel and Spa

Tržiště 19, čp. 303, Malá Strana, Praha 1

Na čelní straně Tržiště stojí půvabný dům U Ježíška. Na konci 16. st. na místě zdejších zahrad navrhl stavitel Oldřich Avostalis dvě ulice, dnešní Břetislavovu a Vlašskou ulici a výstvabu 18 nových domů. V podzemních prostorách je gotický sklep s valenou klenbou a cihelným lomeným portálkem, pozůstatkem původního pozdně gotického domu, zmiňovaného r. 1517. Kolem r. 1591 byl na jeho místě postaven renesanční dům s fasádou do dvora, který je nejstarší součástí dnešního domu na jeho západní straně. Základy jeho nízké věže by snad mohly být pozůstatkem nejstaršího opevnění Malé Strany. Věž má na přední straně dvě okna, na boku je arkáda tvořená dvěma oblouky. Nevysoká jehlancová střecha je prejzová. Věž sloužila dlouhá léta jako část podkrovního bytu. V r. 1685 přešel dům do majetku Petra Finka a za něj, nebo o málo později po r. 1704, byla přistavěna i nižší část domu s fasádou směřující do Tržiště. V této podobě je dům zachován dodnes. Také věž prošla barokní úpravou a mezi okny prvního patra byla ozdobena zachovalou polychromovanou reliéfní plastikou Panny Marie Loretánské. 
Od r. 1636 vlastnil dům krejčí francouzského původu Rajchart de Bois a ten jej nazval U Města Paříže. V 19. st. byl nad balkon v hlavním průčelí zavěšen obraz Milostného Jezulátka, a tak mu začali Malostranští říkat U Ježíška. Později zde pár let bydlel v podnájmu mladý František Palacký. 
Dnes v domě sídlí pětihvězdičkový Alchymist Grand Hotel and Spa. Na dvoře nechal majitel před pár lety umístit novou bronzovou fontánu. Základ tvoří pískovcový kruhový bazén. Kovový sloup fontány, se dvěma přepadovými mísami, zdobí čtyři sochy alegorie hudby, čtyři putti a vrchol zakončuje soška Tritona. 

www.pis.cz