Fontána "Keltský bojovník" na sídlišti Velká Ohrada

Prusíkova, Kurzova, Stodůlky, Praha 13

Uprostřed panelového sídliště Velká Ohrada, poblíž nákupního centra, byl původně umístěn velký čtvercový bazén. V něm byla usazena pískovcová plastika s názvem "Třináctou komnatou prošel Orant" od Stanislava Hanzíka z roku 1993. Voda stříkala směrem k plastice ze třech trysek ve dně bazénu. 
V květnu roku 2006 začala přestavba bazénu fontány. Do prostory původního bazénu byly navezeny a rozmístěny různě velké pískovcové kameny, mezi ně byl umístěn chromovaný svazek tyčí, autory označován jako "stroj času". Nově vznikla dvouúrovňová mělká vodní nádrž kolem plastiky Oranta. V ní jsou umístěny tři vodotrysky a podvodní reflektory. Voda také stéká z vrchního překladu brány. Okolí fontány bylo doplněno o lavičky a byla zde instalována betonová deska s texty popisujícími historii zdejšího keltského osídlení a citaci z keltské věštby: "Třináctou komnatou prošel Orant... Síň vidí státi slunce krasší, zlatem krytou. Tam budou dobří lidé sídlit, na věky věkův blaženě žíti". 5. října 2006 byla nově zrekonstruovaná fontána slavnostně spuštěna. Akce se zúčastnil herec Josef Vinklář, starosta Prahy 13 David Vodrážka a samotný autor fontány sochař Stanislav Hanzík.