Dvě kašny na nádvoří Morzinského paláce (velvyslanectví Rumunska)

Nerudova 5, čp. 256, Malá Strana, Praha 1

Palác je zdařilá barokní stavba, dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla. Dům je známý zejména svými portály a balkonem, který nesou sochy mouřenínů. Nad balkonem jsou umístěna poprsí Den a Noc, nad hlavní římsou pak sochy čtyř světadílů. Austrálii tehdy ještě neznali. Působivá sochařská výzdoba je dílem Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. 
Morzinský palác vznikal v letech 1713-14 v místě středověké zástavby, původně tady byly čtyři domy. Dům na poměrně široké parcele, má dva dvory. Při vjezdu do zadního dvora jsou dvě niky s tvarovanými nádržemi kašen, čelní zídky zdobí maskarony. V jedné nice stojí socha, která představuje patrně Herkula, druhou kašnu zdobí tři putti s nádobami, z nichž vytéká voda. Možná i kašny pochází z Brokofovy dílny.