Žulový prameník na odpočívadle dálnice D11 - směr centrum

Olomoucká, Horní Počernice, Praha 20

12.10.1984 byla uvedena do provozu první, 18,5km dlouhá část dálnice D11, v úseku Praha - Jirny - Bříství. Projektantem byl Vojenský projektový ústav, investorem Ředitelství dálnic Praha a dodavatelem Dopravní stavby Olomouc. V úseku Praha - Jirny vzniklo rovněž oboustranné odpočívadlo Horní Počernice. V následujícím roce byly na jeho obou stranách umístěny výtvarně zpracované prameníky. Do dnešní doby se dochoval pouze jeden a sice na odpočívce ve směru do Prahy. Jeho autorem byl sochař Arnošt Košík, ve spolupráci s Ing. arch. E. Proškem.
Těleso prameníku je vytesáno z jednoho kusu žuly. V půdorysu hexagonální sloup nese tři menší nádrže s kovovými odtokovými mřížkami. Plochý vrchol sloupu je zakončen trojramenným chromovaným chrličem.
Prameník sloužil přilehlému prostranství s lavičkami tak dlouho, dokud jeho funkci moderní doba nepohřbila nově vystavěným benzínovým čerpadlem s občerstvením. Nyní zde stojí celkem nepovšimnut stranou, stejně jako nedaleká kamenná mozaika. Možná by stálo za úvahu, přemístit jej na jiné, potřebnější místo do centra města, kde by znovu mohl sloužit svému původnímu účelu.