Žulová mísa

Rajská zahrada, Pražský hrad, Hradčany, Praha 1

Ač se ve většině publikací a průvodců uvádí, že se jedná o kašnu, ve skutečnosti jde čistě o sochařský (architektonický) prvek zahrady. (dokonce na historických dokumentárních fotografiích je při převozu mísa označována jako kašna) Mísa je vyrobena z jednoho kusu mrákotínské žuly (o váze cca 50 tun) a do Rajské zahrady byla umístěna dle návrhu arch. Josipa Plečnika v r. 1924.