Žulová fontánka u Kobyliské střelnice

Čumpelíkova, Kobylisy, Praha 8

Vojenská střelnice poblíž Ďáblického háje u Žernosecké ulice, byla založena v roce 1890. Za druhé světové války byla střelnice využita nacisty pro účel represivních hromadných poprav českých obyvatel. Hlavně po atentátu na R. Heydricha v roce 1942 zde byly denně popravovány desítky můžu a žen. Celkový počet obětí poprav zde dosáhl přes 500 českých vlastenců. 

V letech 1974-75 bylo místo pietně upraveno a v květnu 1975 zde byl odhalen památník. Jsou to dvě betonové stěny umístěné proti sobě v pravém úhlu. Na jedné stěně je mozaika Martina Sladkého, na druhé stěně verše básníka Miroslava Floriana: "Zastav se na chvíli, krev naše vstoupila do této země, ale my se znovu vzpřímili". Architektonické řešení provedli architekti Luděk Todl a Josef Polák. Po roce 1990 zde byl vztyčen kříž, který s bronzovou plastikou ženy, jejímž autorem je sochař Miloš Zet, důstojně dominuje pietnímu prostoru. 
Památník je od r. 1978 národní kulturní památkou. 
Na volném prostranství před vstupem do památníku, je instalována drobná čtvercová fontánka z leštěné žuly, uvnitř opatřená vodotryskem. 
V průběhu roku 2015 byl celý areál střelnice zrekonstruován a 25. dubna 2016 slavnostně znovu otevřen pro veřejnost. V rámci rekonstrukce byla vyčištěna a zprovozněna i fontána. 
Pražská informační služba; www.pis.cz