Fontána s plastikou na sídlišti Spořilov II - zrušeno

Postupická, Záběhlice, Praha 4

Na zeleném prostranství mezi obytnými domy, kde se nachází i zdravotní středisko a mateřská škola, býval původně velký kruhový bazén s vodotryskem uprostřed a s excentricky položenou kovovou plastikou. Dnes je již zasypaný zeminou, uprostřed roste skupinka jehličnanů. Pozůstatky bazénu jsou ještě dnes patrné. Okraj je zdobený drobnou kamennou mozaikou, pod obrubou je vidět původní modrý nátěr. Na konci mozaikové obruby je pravděpodobně datum dokončení fontány. Tím je rok 1969. 

Mezi lety 2008-9 byla obruba zcela odstraněna. Dnes jsou na jejím místě vysázeny keříky.