Zrušená kašna se sochou sv. Jana Křtitele

Maltézské nám., Malá Strana, Praha 1

Sousoší patrona maltézského řádu, se nachází naproti kostelu sv. Jana Křtitele. Vytvořil jej z pískovce Ferdinand Maxmilián Brokoff v roce 1715. Tvoří je postava světce s praporem v pravé ruce a beránkem u nohou. Níže na soklech jsou pak sochy andělů se štíty, na nichž je latinský, německý a český nápis: "Mezi syny ženskými nebyl nalezen větší nad Jana Křtitele". Dolní část podstavce je zdobena reliéfy Navštívení Panny Marie, Stětí sv. Jana Křtitele a Zjevení sv. Jana Křtitele. Sousoší původně tvořilo střed kašny, která byla bohužel v 80. letech 19. století necitelně odstraněna. V roce 1988 sousoší restaurovala ak. sochařka Drahomíra Štovíčková. 

www.pis.cz Pražská informační služba